Slides : Mặt trời mọc rồi lặn

Slides : Mặt trời mọc rồi lặn

Xem slides xin click tại đây


Thời gian tuy vô hình nhưng vẫn hiện thực. Thời gian là sự chuyển tiếp những khoảnh khắc… Nhưng tất cả mọi sự trần gian đều diễn ra trong thời gian. Mặt trời mọc, mặt trời lặn chính là sự đắp đổi giữa ngày và đêm. Một ngày rồi lại một ngày, làm nên những thay đổi lớn lao, làm nên những cuộc đời.

Từng ngày sống chứa đựng lẫn lộn những niềm vui nỗi buốn, tiếng cười tiếng khóc, sung sướng khổ đau. Nhưng điều chắc chắn nhất đó là thời gian không ngừng trôi.

Slides Mặt trời mọc rồi lặn dựa trên nhạc nền “sunrise, sunset” của Jerry Bock với giọng ca của Perry Como với dàn đồng ca phụ họa cho ta cảm nghiệm sâu sắc hơn của biến chuyển ngày đêm này.

Xin được bổ sung bằng đôi câu thánh vịnh 89, 10.12

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,

cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi….
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.

Và lời trích trong thơ II Phêrô (3,8)
Đối với Chúa, một ngày như thể ngàn năm,
ngàn năm cũng tựa một ngày

Sunrise, sunset, sunrise, sunset…

Is this the little girl I carried ?
Is this the little boy at play ?
I don’t remember growing older, When did they ?

When did she get to be a beauty ?
When did he grow to be so tall ?
Wasn’t it yesterday when they were small ?

Sunrise sunset, sunrise, sunset,
Swiftly flow the days,
Seedlings turn overnight to sunflowers,
Blossoming even as they gaze…

Sunrise sunset, sunrise, sunset,
Swiftly fly the years,
One season following another,
Laden with happiness and tears…

One season following another,
Laden with happiness and tears…

Sunrise, sunset, sunrise, sunset…