Tập sách Sáu Bậc Sống

Sáu Bậc Sống

Chú thích các sách tham khảo 

Tên sách

Viết tắt

Tác giả

Đối Thoại

ĐT

Thánh Catarina Sienna

Lâu Đài Nội Tâm

LĐNT

Thánh Têrêsa Avila

Tự Thuật

TT

Thánh Têrêsa Avila

Một Tâm Hồn

MTH

Thánh Têrêsa Hài Đồng

Một Phút Tầm Phào

MPTP

Cha Antony De Melo

Góp Nhặt

GN

Nhiều tác giả

Khúc Linh Ca

KLC

Thánh Gioan Thánh Giá

Sống Với Chúa

SVC

Cha Gabriel, O.C.D

Người Say Yêu Thánh Thể

 

Thánh Eymard

Cuộc Đời Ca Hát Tình Yêu

CĐCHTY

Nikos Kazantzakis

Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng

 

ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Sách Vàng

 

Thánh Mông Pho

Tình Khúc Can Vê

 

Tình yêu Hoa Cỏ

-*-

Kính lạy Chúa Thánh Thần!

Chúa là Đấng Bảo Tồn sự sống cho nhân gian. Đấng yêu thương và luôn canh tân cuộc sống con người
hướng về chân lý là sự sống vĩnh hằng, và là hạnh phúc hoan lạc thiên thu.

Con kính cẩn tạ ơn Chúa Thánh Thần đã hành động nơi con vì yêu thương con và yêu thương các linh hồn.
Xin chúc tụng Chúa muôn đời.

Con xin được cùng Mẹ Ma-ri-a Rất Thánh Đồng Trinh và Cha Thánh Giu-se viết tập sách nhỏ này, gởi đến
người con nhỏ con yêu dấu. Xin nhờ Mẹ và Thánh Cả giúp con hoàn thành nó.

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi,

Cảm tạ Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se.

Chúc tụng Chúa muôn muôn ngàn đời.

Amen. Alleluia!

-*-

Bích Ngọc con yêu thương!

Người nô bộc của con ghi lại những trải nghiệm tâm linh. Hy vọng nó có thể giúp các con tiến bước
dễ dàng hơn trên đường nhân đức, dẫn các con về với Thiên Chúa, Đấng hằng mong mỏi biết mấy
được ôm các con trong tình yêu vĩnh hằng. Để con có thể mạnh dạn khát khao nên thánh, con hãy ghi
tâm điều này: Thiên Chúa có thể làm tất cả những gì Người muốn, cho bất cứ ai, bất cứ ở đâu, trong
thời gian nào và ở thời đại nào. Những con đường nên thánh (linh đạo thiêng liêng) ân sủng thấm nhuần
phong phú và vinh diệu như công trình tạo dựng tuyệt vời của Ngài.

Nguyện chúc con được dồi dào bảy ơn Chúa Thánh Thần, để con có thể lãnh hội được những điều 
bố viết cho con đây, và đủ sức mạnh, can đảm tận hiến mình cho Thiên Chúa, bay cao trên
bầu trời công chính, trọn lành.

A.        Sáu Bậc Sống

I.          Bậc sống khô khan (tội lỗi)

1.         Không mộ mến việc đạo đức, hoặc làm việc đạo đức với ý không ngay lành.

2.         Sống đam mê hưởng thụ.

3.         Ích kỷ, nặng nề ý riêng, giàu tự ái.

4.         Dễ dàng phạm tội trọng.

5.         Lười nhác, vô tâm với việc học biết Chúa.

II.         Bậc sống thường tình

1.         Thỉnh thoảng còn làm việc đạo đức với ý không ngay lành.

2.         Phục vụ “tôi” nhiều hơn thực thi nhân đức.

3.         Sống ý riêng, nhiều tự ái. Vẫn phân biệt điều tốt xấu, đúng sai.

4.         Dễ dàng phạm tội nhẹ cả lòng.

        Khi gặp thử thách không ngại phạm tội trọng.

5.         Biết chút ít về niềm tin, còn xem nhẹ việc học biết Chúa.

III.        Bậc sống đạo đức

1.         Làm việc đạo đức với ý ngay lành.

2.         Tập tành sống nhân đức.

3.         Còn ý riêng, nhưng vẫn biết sống cho tha nhân.

4.         Dễ phạm tội nhẹ, còn khả năng phạm tội trọng.

5.         Kém hiểu biết về đạo lý Chúa Ki-tô, thích học hỏi nhưng không chịu khó đào sâu. 

IV.        Bậc sống thánh thiện

1.         Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân. Làm hoàn toàn vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các  linh hồn.

2.         Sống nhân đức, bác ái với tha nhân.

3.         Từ bỏ nhiều ý riêng, còn chút ít tự ái, vẫn chưa sống trọn thánh ý Chúa.

4.         Không còn phạm tội mọn cả lòng.

5.         Hiểu biết nhiều về niềm tin, luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý.

V.         Bậc sống trọn lành bất toàn

1.         Đời sống là hy tế dâng lên Thiên Chúa. Sống hay chết đều để vinh danh Thiên Chúa, mưu ích cho các linh hồn được cứu độ.

2.         Dám hy sinh tất cả vì Nước Trời.

3.         Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa, tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu.

4.         Còn khuyết điểm và lỗi lầm.

5.         Hiểu biết sâu rộng về chân lý đức tin. 

VI.        Bậc sống trọn lành toàn hảo (bậc nhiệm hiệp)

1.         Nhiệm hiệp với Thiên Chúa, sống là kéo dài cuộc sống của  Chúa Ki-tô.

2.         Mọi sự của linh hồn là của Chúa, luôn xem mình là người quản lý tạm thời mọi sự mình có.

3.         Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn.

4.         Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy những tì vết của linh hồn.

5.         Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí, có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.

*** 

Làm người Ki-tô hữu, tuy với ân sủng tự nhiên không đồng đều. Người khôn ngoan, kẻ thông minh; người học cao, kẻ dốt nát; người mạnh khỏe, kẻ yếu ớt…Tất cả như những bông hoa có muôn vàn hương sắc khác nhau. Nhưng tất cả đều có bổn phận phải làm lời nén bạc Chúa trao.

“Quả thế, cũng như người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người…”(Mt 25, 14-30).

Thiên Chúa trao ban ân sủng tự nhiên không đồng đều cho tạo vật, cho con người nói riêng. Thiên Chúa cho tạo vật và con người có cơ hội chiêm ngưỡng sự phong phú kỳ diệu, hiển vinh quyền năng tác tạo siêu việt, đồng thời cũng mạc khải sự công bằng nhất quán trong việc thể hiện tình thương xót hải hà và công minh vô cùng của Ngài. Lẽ nào những người cha mẹ tốt lành thánh thiện và những người cha mẹ xấu xa gian ác lại sinh ra con cái giống nhau sao? Kẻ suốt đời vay nợ nghĩa nhân làm người khác đau khổ và người luôn chịu đau khổ hy sinh vì hạnh phúc của tha nhân, lại có hậu duệ phần phúc bằng nhau thì còn đâu là công bằng trong yêu thương nữa. Do đó, nếu những con người xấu xa gian ác vẫn có những người họ thương yêu thật lòng, sống tốt với nhau. Từ chút ít hạt giống nhân đức này, Thiên Chúa sẽ cho con cháu họ có người được lãnh nhận nhiều nén bạc sủng ân. Thiên Chúa vừa yêu thương vô hạn, vừa công bằng tuyệt đối là thế. Đọc Kinh Thánh Cựu Ước chúng ta nhận thấy rõ điều này.

Thế nên, trong sự công bằng quân phân Thiên Chúa ban phát ân sủng tự nhiên cho con người. Và Ngài sẽ đòi mỗi người phải trả lẽ về những nén bạc ân sủng của Ngài. “Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ…”(Mt 25, 16-19).

Trong đức tin, ân sủng siêu nhiên có khác hơn, mỗi người từ bí tích rửa tội đến các bí tích khai tâm khác, tất cả đều được lãnh nhận giống nhau và như nhau. “Có một người quí tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến…”(Lc 19, 12-27).

Trình thuật Tin Mừng này của Thánh Luca, người chủ lại phân phát cho gia nhân mình đồng đều mỗi người một nén bạc. Và bảo họ phải lo làm lời cho tới khi chủ đến. Chủ ý thần học của Thánh Luca nói đến ân sủng đồng đều mỗi người tín hữu lãnh nhận khi gia nhập Hội Thánh. Nếu hiệu quả của những ân sủng này có khác nhau đối với mỗi linh hồn, cũng do bởi ngay tự thuở đầu họ đã kính tin Thiên Chúa cách khác nhau.

Làm lời nén bạc hồng ân Chúa, tức làm cho đời sống đức tin mình sinh hoa trái thiêng liêng: Trưởng thành trong nhân đức, lập nên công nghiệp cho vinh danh Thiên Chúa và cứu các linh hồn.

Khát mong làm lời nén bạc ân sủng Chúa ban, cũng đồng nghĩa với khát khao nên thánh.

Sau đây là hình minh họa sáu bậc sống bố sẽ diễn giải cho con:

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007