Thánh Augustinô và thánh Monica (trích đoạn)

 

Video : thánh Monica và thánh Augustinô

(trích đoạn)


Phim Thánh Augustino : Tự Thuật, dài 180 phút. (click here)

Nhân dịp lễ thánh Monica và thánh Augustinô, xin giới thiệu hai clips video ngắn, lược trích những nội dung đặc biệt từ bộ phim trên.

 

1. Thánh Monica (6’25’’)

– Lời ca tụng của thánh Augustinô.
– Tâm sự ông Patricio trên giường bệnh.
– Tình thương mẹ Monica dành cho con.
– Lời thoại mẹ Monica với con vào cuối đời.

llzNznPqkXQ

2. Thánh Augustinô (6’18’’)

– Mẹ Monica dịu dàng nhưng cương quyết.
– Những kỷ niệm và lời nói góp phần giúp Augustinô biến đổi.
– Tolle et lege : Augustinô được thư Ephêsô tác động.
– Và lãnh nhận phép thanh tẩy từ thánh giám mục Ambrosio.

eQLBT146FVA

 

* * *

alt

 

.