TH online 07: Tác giả Thánh Kinh

 

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn
 Bài 7: Tác giả Thánh Kinh

toma

* Thiên Chúa là tác giả của Sách Thánh – tác giả chính

– Các giáo phụ quả quyết Thiên Chúa là tác giả của các Sách Thánh (Cựu Ước và Tân Ước).

– Thánh Irênê: “Đấng sáng lập nên Tin Mừng và Luật Môsê cũng là một.”

– Thánh Âutinh: “Cũng như một Thiên Chúa thật là Đấng tạo thành của cải trần gian và những hồng phúc vĩnh cửu, thì chính Người cũng là tác giả của cả 2 Giao Ước, vì lẽ Tân Ước được phác hoạ trong Cựu Ước và Cựu Ước được mặc khải trong Tân Ước.”

– Thánh Lêô: “Chúa Kitô là cùng đích của Luật Môsê, không làm cho nó thành vô nghĩa, nhưng kiện toàn. Và cũng chính Người là tác giả của các thực tại cũ và mới.”

– Công thức “Thiên Chúa là tác giả” được dùng nhiều lần, qua các Công đồng: Phirenxê (1438-1445, ĐGH Eugeniô IV); Trentô (13.12.1545 – 04.12.1563, Cđgh Phaolô III, Juliô III, Piô IV); Vaticanô I (29.06.1868 – 20.10.1970, Đgh Piô IX, đnghĩa về ơn bất khả ngộ của đghoàng); Vaticanô II (11.10.1962 – 08.12.1965, Đgh Gioan XXIII, Tông đồ giáo dân); Hchế Dei Verbum số 11 (Cđ Vaticanô II).

GAMYgZ77vQM