TH online 46: Nghi thức và công hiệu của BTXDBN

 
 Thần học online:
 
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 
Bài 46: Nghi thức và công hiệu
của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 

Giáo lý HTCG số 1517 dạy rằng, như các bí tích khác, bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là một cử hành phụng vụ có tính cộng đoàn, cho dù là cử hành ở gia đình bệnh nhân, ở bệnh viện hay ở nhà thờ, cử hành cho một hay cho nhiều bệnh nhân. Do vậy, lý tưởng là nên cử hành bí tích này trong thánh lễ tưởng niệm cuộc Vượt qua của Chúa Kitô. Nếu hoàn cảnh cho phép, nên cử hành bí tích Giao Hòa cho bệnh nhân, ban ơn Toàn xá cho họ trước khi cử hành cử hành bí tích Xức Dầu, sau đó sẽ cử hành bí tích Thánh Thể.

Tuy nhiên, vì lý do mục vụ, vị linh mục tự do chọn lựa hình thức và nơi chốn thích hợp để cử hành bí tích này cho bệnh nhân. Trong nghi thức cử hành bí tích, có việc rảy nước thánh nhằm nhắc nhớ bí tích Rửa Tội mà bệnh nhân đã lãnh nhận, đồng thời khơi gợi lòng gắn bó với Chúa Kitô, Đấng đã chết và phục sinh vinh hiển. Trong hoàn cảnh cho phép, cũng đừng quên việc cử hành Lời Chúa, chia sẻ ngắn gọn với bệnh nhân cũng như với những người cùng tham dự nghi thức.

Nghi thức cốt yếu của bí tích là xức dầu thánh[1] trên trán và hai lòng bàn tay bệnh nhân, cùng với lời đọc: “Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con (ô,b,a,c), để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con, và làm cho con thuyên giảm. Amen.”  (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 368 – 369).

KkmDNZ_PXpA

 


[1] Cũng nên biết rằng, trong ngày lễ Truyền Dầu, giám mục giáo phận thánh hiến ba loại dầu khác nhau: 1. Dầu dự tòng (Oleum Catechumenorum = OC), dùng để xức cho các dự tòng trước khi chịu phép Rửa; dầu bệnh nhân (Oleum Infirmorum = OI) dùng để xức cho bệnh nhân khi cử hành bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân; và dầu thánh (Sanctum Chrisma = SC), dùng cho việc cử hành các bí tích Rửa Tội, Thêm Xức, và Truyền Chức Thánh.