Thần học Đời Tu 10: Các Tu đoàn

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 10: Các Tu đoàn

Bộ Giáo luật cũ 1917 gọi họ là các tu đoàn sống chung không có lời khấn. Nói chung, họ là những giáo sĩ muốn sống chung với nhau để giúp nhau nên thánh hay để cùng nhau thi hành một sứ vụ, nhưng họ không muốn bị ràng buộc bởi lời khấn dòng. Chúng ta có thể kể tên một số tu đoàn thuộc quyền Giáo hoàng đã có mặt tại Việt Nam: Tu đoàn Truyền giáo thánh Vinh Sơn (1625), Hội linh mục Xuân Bích (1641), Hội Thừa sai Paris (1664); và sau này có các tu đoàn thuộc quyền giáo phận: Hội Thừa sai Việt Nam (1972), Tu đoàn Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (1991), Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa (1996), Tu đoàn Nhập Thể – Tận hiến – Truyền giáo (2000).

Cũng có những tu đoàn tông đồ nữ đang hoạt động tại Việt Nam như: Tu đoàn Nữ tử Bác ái Vinh Sơn (thuộc quyền giáo hoàng) và 2 Tu đoàn thuộc quyền giáo phận là Tu đoàn Ảnh Phép lạ (1947) và Tu đoàn Nhập Thể – Tận hiến – Truyền giáo (1998).

WC7ZYdOo2Ic