Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (27.09.2021)

Ca nhập lễ

Lạy Chúa,

trong mọi việc Chúa làm cho chúng con,

Chúa đã xử sự thật công minh.

Quả thật con trót phạm tội,

chẳng tuân giữ các giới răn Ngài.

Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ,

xin mở lượng khoan hồng

mà xử với chúng con.

Bài đọc 1: Dcr 8,1-8

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.

Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau :

Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội,
Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.
Đức Chúa phán thế này :
Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín
và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh.
Đức Chúa các đạo binh phán thế này :
Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem,
các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.
Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.
Tại các quảng trường trong thành phố,
đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.
Đức Chúa các đạo binh phán như sau :
Nếu đó là điều không thể được
đối với số dân còn sót lại – trong những ngày ấy –
thì cũng là điều không thể được với Ta chăng ?
Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.
Đức Chúa các đạo binh phán thế này :
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc
và miền đất phía mặt trời lặn.
Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ là dân của Ta ;
còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.

Đáp ca

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,
mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,
chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,
dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,
từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,để nghe kẻ tù đày rên siết thở than
và phóng thích những người mang án tử.

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp,
và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa,
tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người,khi mọi nước mọi dân
tập trung về để thờ phượng Chúa.

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 9,46-50

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ?  Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình  và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.”  Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !”

Ca hiệp lễ

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,

lời ban niềm hy vọng cho con ;

đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *