Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (19.11.2021)

Ca nhập lễ

Chúa phán : “Ý định của Ta

là làm cho các ngươi được bình an

chứ không phải đau khổ.

Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta,

và Ta sẽ nhận lời,

Ta sẽ đưa các ngươi trở về

từ khắp chốn lưu đày.”

Bài đọc 1: 1 Mcb 4,36-37.52-59

Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ, và hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất.

Bấy giờ, ông Giu-đa và các anh em nói : “Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến Nơi Thánh.”  Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Xi-on.

Ngày hai mươi lăm tháng chín -tức là tháng Kít-lêu- năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm  và theo như Luật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây.  Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế.  Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng Trời, Đấng đã giúp họ thành công.  Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong tám ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn.  Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền Đền Thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng.  Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra.  Ông Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Ít-ra-en quyết định là hằng năm, trong thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kít-lêu, phải cử hành lễ Cung Hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh.

Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh.

Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.aNgài cũng là nguồn phú quý vinh quang.

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh.

Chính Chúa làm bá chủ muôn loài :
nắm trong tay dũng lực quyền năng,
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 19,45-48

Các người đã biến Nhà Thiên Chúa thành sào huyệt của bọn cướp.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán  và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !”

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.  Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Ca hiệp lễ

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,

chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *