Thánh Lễ:Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên (11.02.2022)

 

Ca nhập lễ

Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy,

phủ phục trước tôn nhan Chúa,

Đấng dựng nên ta,

bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ.

Bài đọc 1: 1 V 11,29-32 ; 12,19

Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô ; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng.  Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh.  Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau : ‘Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc.  Nhưng nó vẫn còn được một chi tộc, vì Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en.’”

Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay.

Đáp ca

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

Ngươi đừng đem thần lạ về nhà,
thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.abChính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập.

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

Dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ít-ra-en nào đâu có chịu.Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi !

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ,thì hết những địch thù của chúng,
những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
Ta tức khắc trở tay quật ngã.

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi :
hãy nghe Ta cảnh cáo.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 7,31-37

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.  Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.  Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.  Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra !  Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.  Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra.  Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Ca hiệp lễ

Nào ta cảm tạ Chúa,

vì lòng Chúa từ nhân

đã làm cho người trần

bao kỳ công tuyệt diệu :

Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình

bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *