Thiệp mời: Thánh lễ Tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *