Thiệp Mời Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể Dòng Anh Em Giảng Thuyết, 2015

Chúc mừng 11 Tu sĩ sẽ Tuyên khấn trọng thể trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức Tuyên Khấn do Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. chủ sự, sẽ được cử hành lúc 08g00’ ngày 15/08/2015, tại Thánh Đường Giáo xứ Mân Côi – Gò Vấp.
Trong số các thầy tuyên khấn lần này có tầy Phêrô Nguyễn Phi Khanh, phụ tá Cha Đặc trách Huynh đoàn Việt Nam, và thầy Gioan B. Vũ Thạch Vịnh, cộng tác viên nhiệt tình của Báo CSTM và trang mạng hddmvn.net.