Thơ: Ai muốn theo Thầy

Nếu ai mà muốn theo Thầy
Vác thập giá mình từng ngày mà theo
Không nên lưỡng lự kì kèo
Nhưng hãy mạnh dạn vẫn theo miệt mài
*
Một lòng quyết chí chẳng phai
Vững tâm tiến bước, mãi hoài an vui
Theo Thầy không được thoái lui
Hướng lên phía trước sáng ngời niềm tin
*
Nếu ai ước nguyện cầu xin
Theo Thầy sống động đức tin vẹn toàn
Dù cho khó nhọc gian nan
Tin tưởng phó thác, hân hoan tràn đầy
*
Nếu ai lại muốn theo Thầy
Hy sinh mạng sống vì Thầy cũng cam
Nếu như được lợi thế gian
Linh hồn để mất lụi tàn ích chi
*
Thế nên phải biết kịp thì
Sống cho xứng đáng những gì Thầy ban
Mai sau hưởng phúc Thiên Đàng
Cùng Thầy chung hưởng vinh quang muôn đời

Hoài Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *