HĐGDĐMVN/GP. Bùi Chu: Chương trình học tập tiến cấp

Cứ vào dịp Lễ Kính Mẹ Thánh Catarina – Thánh Đaminh Huynh đoàn các cơ sở thi đua học hỏi, tìm hiểu về các nhân đức của các Thánh Tổ phụ. Đặc biệt các thỉnh sinh tìm hiểu về ơn gọi, các khấn sinh tìm hiểu về ý nghĩa của lời tuyên hứa, …

Sáng ngày 2-8-2016, tại Giáo xứ Kim Thành, Huynh đoàn Kim Thành thuộc Liên Huynh Vinh Sơn Quần Phương đã tổ chức buổi học tiến cấp cho 37 đoàn viên, cho đoàn viên khấn tạm 3 năm và cho 50 thỉnh sinh lãnh tu phục. Hiện Huynh đoàn Kim Thành Huynh đoàn có 146 đoàn viên. Cha Linh hướng là cha Chánh xứ Phaolô Nguyễn Hòa Kiên và Anh trưởng BPV/HĐ là Gioakim Ngô Ngọc Liễn OP.

8h, khai mạc xin ơn Thánh hóa.  Anh trưởng HĐGDĐMVN/GP. Bùi Chu Đinh Công Lý OP chia sẻ chủ đề “nói với Chúa – nói về Chúa”. Đây chính là châm ngôn sống của Thánh Đaminh, châm ngôn đó đang thể hiện ngày một rõ nét nơi mỗi đoàn viên trong Huynh đoàn Đaminh. Chiêm niệm trong học tập, họp mặt trong các buổi nguyệt hội, các buổi học Chân lý, tuần tĩnh tâm 3 ngày, chín ngày. Ngọn đuốc sáng Đaminh bùng cháy và tỏa sáng trên mọi nẻo đường, đến từng hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống trần thế.

– 9h, cha Chánh xứ đặt Thánh Thể và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể trong 30 phút.

– 9h30 – 10h00, cha Giuse Nguyễn Cao Huấn OP, Đặc trách HĐGDĐMVN/GP. Bùi Chu, chia sẻ về ý nghĩa của lời Tuyên khấn, mỗi thỉnh sinh tuyên hứa để trở nên thành viên chính thức của Huynh đoàn giáo dân Đaminh. Đây là lời cam kết với Chúa, với Đức Mẹ, Thánh phụ Đaminh và các Thánh Dòng, để đem cuộc sống riêng tư của mình thành một lơi ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Đây cũng là lời cam kết đem lại sức mạnh cho mỗi thành viên bởi vì Thiên Chúa sẽ trợ giúp anh em để thực hiện điều mình đã cam kết, …

– 10h00, Thánh lễ khấn Dòng.

Chúng con xin tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Phụ Đaminh, các Thánh Dòng đã ban cho chúng con một buổi sinh hoạt, học tập mang lại đầy những sự an vui cho cả xác hồn.

 HC, Nam Phương, BC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *