Thơ: Chúa Hài Nhi

(Bấm vào hình để phóng lớn)

CHÚA HÀI NHI

Chúa giáng trần cứu người, độ thế
Thế gian thì chẳng ai năn nỉ
Mặc kệ Ngài rơi vãi máng cỏ hôi
Có biết đâu tim con người vô cảm
Cha mẹ Ngài gõ cửa van xin
Xin chỗ trọ cứu người đang nguy khốn
Lỡ xua tay đi chỗ khác mau mau
Hai đấng thánh âm thầm xin chấp nhận
Nuốt nỗi buồn ghé tạm máng cỏ hoang
Tim buốt giá vì tình người đã cạn
Mượn hơi lừa sưởi ấm Chúa Hài Nhi
Mặc khải danh phận Ngài là Thiên Chúa
Trở nên khiêm hạ nhất thế trần
Khó nghèo tinh khiết và trống rỗng
Không quyền, không một tiếng trách than
Tiếng xin vâng vang vọng trong ba thánh
Thiên thần thông báo Chúa giáng trần
Mục đồng ơi mau chân tới
Kính thờ tôn phụng Chúa tình yêu
Bình an trên trời cùng dươí đất
Trở lên nhịp cầu kết tình thân
Cho con người nhận ra mình quý giá
Dẫu bất toàn Thiên Chúa mãi thứ tha!

 

Tiếng cười bé nhỏ