Thơ: HAI THƯƠNG

 

Cột đá pháp trường đứng trơ trơ

Trói người Công chính đứng hàng giờ

Roi da vút mạnh lên thân xác

Dòng máu còn tươi hoà máu khô

Ánh mắt không mang lửa hận thù

Khi Ngài minh chứng cho tình thương

Ngài đem sự thật vào dối trá

Có nát tấm thân cũng cam lòng

Ngài không nỡ bẻ một cành lau

Cớ sao chuốc lấy sự đớn đau

Ngài không dập tim đèn còn khói

Cớ sao nhẫn tâm sát hại Ngài

Vì yêu Giêsu chịu nhục hình

Vì yêu nên tự hiến thân mình

Vết thương có làm đau thân xác

Ý Cha vẫn rạo rực trong tim

Hai thương Con Chúa chịu đánh đòn

Tấm thân tan nát bởi đòn roi

Cho con khi gặp cơn khốn khó

Biết hãm mình chịu khó bằng lòng

                 Giuse Hà