Ranh giới sự công chính và tội lỗi (05.03.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Lc 18,9-14

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

SUY NIỆM

Trình thuật tin Mừng hôm nay thuật lại giáo huấn của Đức Giêsu về thái độ và tâm tình giữ đạo của hai hạng người tiêu biểu trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Đức Giêsu đặt hai nhân vật Người muốn nói đến trong bối cảnh tuân giữ luật cầu nguyện ở đền thờ của họ: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế”.

Hai con người, hai cách sống và lối suy tư khác nhau: một người tự hào thông hiểu lề luật và nắm giữ bí quyết sống “công chính” đó là tuân giữ tỉ mỉ các tập tục, truyền thống của cha ông; anh cho mình là người đạo đức và chuẩn mực trước mắt mọi người. Còn người kia là một nhân viên thu thuế, anh khiêm tốn coi mình là người tội lỗi, bất xứng trước mặt Thiên Chúa.

Trình thuật Tin Mừng kể rằng:

Người Pha-ri-sêu với vẻ tự đắc, tự mãn khoe khoang về lối sống của mình: tuân giữ lề luật cách tỉ mỉ, tuân thủ các tập tục truyền thống của tiền nhân không thiếu một điều khoản nào; theo lời anh kể, nhiều khi còn hơn cả những điều lề luật quy định, như việc dâng phần trăm thu nhập chính trong cuộc sống, anh đã dâng cho Thiên Chúa một phần mười tất cả thu nhập của mình; hoặc việc giữ chay, luật chỉ đòi hỏi mỗi tuần một lần còn anh, anh đã ăn chay tới hai lần…và cầu nguyện lâu giờ. Với những việc làm hình thức bề ngoài như thế, anh nghĩ mình đã là hoàn hảo, là người công chính. Anh kể công với Chúa và so sánh mình với người thu thuế tội lỗi đang đứng ở đằng xa, phía sau anh ta.

Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Người thu thuế nhận biết những việc mình đã làm trong lối sống hằng ngày, có nhiều điều trái ngược với lề luật, nghĩa là anh đã xúc phạm đến Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương và săn sóc, dậy dỗ anh; anh thực lòng sám hối và xin Thiên Chúa nhủ lòng thương xót thứ tha. Anh kính sợ Thiên Chúa và khiêm tốn thú nhận những việc làm tội lỗi của mình.

Khi cầu nguyện là đặt cả con người của mình trong mối tương giao thân mật với Thiên Chúa. Cần biết rõ thân phận của mình vốn yếu đuối mỏng dòn, dễ sa ngã trước những cám dỗ của danh vọng, tiền tài, lạc thú mà làm những điều mất lòng Thiên Chúa, xúc phạm đến danh thánh Người và xúc phạm đến nhân phẩm những kẻ đang sống chung quanh; Vì thế, phải khiêm hạ và chân thành trước Thiên Chúa toàn năng, Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ, để nhận ra những sai trái trong việc mình làm mà xin lỗi Ngài.

Cùng một việc cầu nguyện nhưng hai thái độ, hai tâm tình khác nhau; Đức Giêsu đã ân thưởng, trao ban phúc lành cho người thu thuế tội lỗi; bởi vì anh biết khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình và khẩn thiết xin được thứ tha.

Sự công chính là ân huệ Thiên Chúa chỉ ban cho những ai trung thành tuân giữ lề luật trong tinh thần khiêm hạ và yêu mến thánh danh Ngài.Trong cuộc sống hôm nay, đôi lúc chúng ta cũng giống như người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn, tự đánh bóng thành quả những việc lành, đạo đức trong cuộc sống, và coi như là “tấm vé” đảm bảo được vào Nước Trời, dù chúng rất nhỏ nhoi. Thiếu lòng khiêm hạ chân thành, chúng ta dễ dàng đề cao chính mình và coi thường người khác; bởi đó là lằn ranh phân biệt giữa người công chính và kẻ tội lỗi, bất toàn.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời tôi :

Hãy sống khiêm tốn để dễ dàng nhận ra những yếu đuối và bất toàn trong hành vi, lời nói của mình; nhờ đó kịp thời điều chỉnh cách sống cho phù hợp với luật yêu thương của Thiên Chúa và duy trì mối tương giao mật thiết, gắn kết với Ngài.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, tinh thần khiêm hạ là khởi điểm của hành trình trở về với tình thương tha thứ của Chúa. Xin cho con biết đón nhận giáo huấn của Chúa và mặc lấy tâm tình khiêm hạ đã có nơi Chúa Kitô, để sám hối và canh tân đời sống, nhờ đó con được hưởng ân lộc Chúa hứa ban.

SỐNG TIN MỪNG

Khiêm nhường và hạ mình xuống trong mọi cảnh huống cuộc sống, để Đức Kitô làm Chúa và làm chủ điều khiển cách sống của mình.

Đốm Lửa