Thơ: LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Vào đời  lặng lẽ cô đơn

Không tiền, không cửa, không hơn ăn mày

Bôn ba kiếm sống tháng ngày

Miệt mài chăm chỉ đôi tay chẳng ngừng

Nhờ lòng thương xót Chúa từng

Yêu thương dạy bảo Tin Mừng thực thi

Trải qua suốt tuổi xuân thì

Lòng con tín thác sống vì niềm tin

Học ăn, học nói, học nhìn

Học: chân, thiện,mỹ hướng tìm tương lai

Buồn vui tâm sự Ngôi Hai

Tỉ tê với Chúa lai rai trong hồn

Ngày qua tháng lại lớn khôn

Bên lòng thương xót kính tôn thờ Ngài

Quá khứ, hiện tại, một mai…

Xin lòng thương xót Ngôi Hai quan phòng

Tình yêu không thể đếm đong

Trọn đời suy gẫm cho lòng bình an

Tạ ơn Thiên Chúa vô vàn

Thiên thu bất tận cung đàn ngợi ca

Sáng danh Đức Chúa Ngôi Cha

Giê-Su Thánh Tử Con Cha rạng ngời

Thánh Thần lửa mến không ngơi

Ba Ngôi một Chúa đời đời hiển vinh

Tôn thờ con cúi sấp mình

Chúc khen cảm mến tâm tình tri ân

Trọn đời ghi nhớ phụ thân

Lòng Cha thương xót nhân trần ngàn thu.

BCT

                      Năm Thánh Lòng Chúa thương xót.

                                                 2016