Thơ: Táo Quân và đời người

        Hăm ba Ông Táo về Trời
Mang theo bao chuyện trên đời về tâu.
        Sớ Táo Quân đọc làu làu
Ngọc Hoàng thấu tỏ trước sau trong ngoài…

        Riêng tôi rồi cũng có ngày
Phải về chầu Chúa thẳng bay Thiên toà.
        Trước ngai Thánh sáng chói loà
Không cần bẩm tấu nhưng là tự soi.
        Bao nhiêu sự kiện trên đời
Phơi bầy ra hết không lời biện minh…

        Táo Quân đi hết hành trình
Lại về trần thế chúng sinh sống đời.
        Còn tôi chỉ một lần thôi
Đã đi là đến không nơi quay đầu.
        Việc lành dữ việc trước sau
Mang theo quyết định về đâu sẵn chờ…

        Đời không có nút un-dô
Nên không thể sống hững hờ cho qua…

FX Đức Hạnh
                              HĐ Têrêsa