Thơ: TIẾNG VỌNG TÌNH YÊU

 

Chưa một lần đến Can Vê

Đã nghe tiếng nấc vọng về trong tim

       Vì yêu Chúa tự hiến mình

Vì yêu Chúa chịu thảm hình thay con

       Ôi mồ hôi máu chảy ròng

Con xin hối lỗi ăn năn đền bồi

        Ôi roi đánh nát cả người

Con xin hãm xác chịu lời đắng cay

        Ôi đầu Chúa đội mão gai

Con xin chịu đựng chê bai ở đời

        Chúa lê thánh giá lên đồi

Con xin thánh giá trên bờ vai con

        Khi hơi thở Chúa không còn

Con xin tín thác ở trong tay Ngài

        Trên cây thánh giá của ngài

Lòng con xin chịu dấu đanh với Ngài

       Vì yêu Chúa đã làm người

Ban ơn cứu rỗi cho người thế gian

       Đời con như lá trên cành

Trước nhan Thánh Chúa đáng là chi đâu

 

               Giuse Hà