Thơ: Tình Thánh Giá

                             

                     Yêu con đồi vắng một chiều

            Calvê thập giá tiêu điều thân Cha

                      Vì con dang rộng tay ngà

            Cho con chạy đến sà vào náu nương

                      Yêu con mở thấu cạnh sườn

            Trút dòng máu thắm xây đường hy sinh

                       Vì con thí mạng sống mình

            Cho con tới cõi trường sinh muôn đời

                       Tình Chúa cao ngất diệu vời

            Hồn con say đắm thốt lời thẳm sâu

                        Hân hoan chạy đến tựa đầu

             Nép bên lòng Chúa âu sầu quản chi

                        Từ nay Chúa dắt con đi

             Ôm ghì lấy Chúa sợ gì đường xa

                       Gập ghềnh Chúa ẵm con qua

              Vết thương Chúa bó, thứ tha lỗi lầm

                        Ngước nhìn Thánh Giá thì thầm

                Chúa ơi! Tình Chúa ngút tầm… nhân gian.

                                                                      Hồng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *