Thông báo của Tòa Giám mục về việc truyền chức linh mục

 

Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
V/v chuẩn bị truyền chức Linh mục
Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ,
Cùng Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hải Phòng,

Tòa Giám mục vui mừng thông báo: sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn Giáo phận trong cuộc họp ngày 5-10-2017, Đức Giám mục quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 6 Thầy Phó tế vào một ngày gần đây. Sau đây là danh sách các Thầy:

1. ThầyGiuse Đoàn Văn Anh
Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1980, tại giáo xứ Kẻ Bượi
Địa chỉ: Côi Hạ – Phạm Trấn – Gia Lộc – Hải Dương

2. Thầy Giuse Bùi Văn Đạo
Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1982, tại giáo xứ Vạn Hoạch
Địa chỉ: Vạn Hoạch – Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

3. Thầy Phêrô Bùi Duy Hải
Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1978, tại giáo xứ Mạo Khê
Địa chỉ: Mạo Khê – Tx. Đông Triều – Quảng Ninh

4. Thầy Phêrô Phạm Văn Nhẫn
Sinh ngày 6 tháng 12 năm 1974, tại giáo xứ Xuân Quang
Địa chỉ: Xuân Quang – Bạch Đằng – Tiên Lãng – Hải Phòng

5. Thầy Inhaxiô Đoàn Như Phóng
Sinh ngày 6 tháng 8 năm 1983, tại giáo họ Lôi Làng – giáo xứ Nam Am
Địa chỉ: Thôn 1 – Hòa Bình – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

6. Thầy Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng
Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1977, tại giáo xứ An Quý
Địa chỉ: An Quý – Cộng Hiền – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Theo quy định của Giáo Luật, Điều 1043, các Kitô hữu có bổn phận phải trình báo Đấng Bản quyền, nếu biết nơi các tiến chức có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng với thiên chức Linh mục. Mọi đơn thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ.

Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho các Thầy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em.

Hải Phòng, ngày 16  tháng 10 năm 2017

Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
Thư ký Tòa Giám mục

Hiện tại, Giáo phận Hải Phòng có 80 linh mục với 76 linh mục triều và 4 linh mục dòng. Như thế, qua Thánh lễ Truyền chức Linh mục sắp tới, giáo phận Hải Phòng sẽ có 6 “thợ gặt” lành nghề trong cánh đồng truyền giáo trải rộng trên địa bàn gồm thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và một phần tỉnh Hưng Yên với diện tích là 9.079,10 Km2.
http://gphaiphong.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *