Thư công bố Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam

Để mừng kính Các Thánh Tử Đạo và vì lợi ích thiêng liêng của Dân Chúa, Hội đồng Giám mục đã xin Toà Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận.

Với thư này chúng tôi chính thức công bố Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 (kỷ niệm ngày phong thánh) đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

https://youtu.be/TTC7iwx8ICk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *