Tọa Đàm Đa Minh : Ơn gọi tận hiến ở Việt Nam

Cha Giáo Vinh Sơn Lương Hồng Phong OP, trò chuyện về những vấn đề của đời sống thánh hiến tại Việt Nam hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *