Tổng giáo phận Bắc Kinh có 8 tân linh mục

Tổng giáo phận Bắc Kinh có 8 tân linh mục
Ngày 21/9, lễ thánh Mát-thêu tông đồ – thánh sử, Đức cha Giuse Lý Sơn, tổng giám mục giáo phận Bắc Kinh, đã truyền chức linh mục cho 8 phó tế của tổng giáo phận. Ngày này cũng kỷ niệm 13 năm Đức cha Lý Sơn được tấn phong giám mục.
Eight new priests in Beijing

Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa phía Bắc, nhà thờ Chúa Cứu Thế, mới được trùng tu.

Do các quy định phòng chống đại dịch, chỉ khoảng 400 người, gồm những người liên hệ trực tiếp và gia đình các tân chức, khoảng 100 linh mục, chủng sinh và nữ tu dòng thánh Giuse của giáo phận được vào nhà thờ.

Eight new priests in Beijing

Ngoài các linh mục của giáo phận Bắc Kinh, còn có các linh mục đến từ các giáo phận Thiên Tân, Hà Bắc, Cam Túc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Giang Tây và Hắc Long Giang.

Trong 13 năm làm giám mục Bắc Kinh, Đức cha Lý Sơn đã truyền chức cho 41 linh mục. (Asia News 22/09/2020)

Eight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in BeijingEight new priests in Beijing

 

Hồng Thủy – Vatican News

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *