Tran thơ: Mừng các Thánh

 

Họp mừng Các Thánh trên Trời,

Tràn đầy ơn phúc tuyệt vời vinh quang.

Các Ngài sống giữa thế gian,

Áo mình đã giặt Máu Chiên ngày nào.

Trải qua thử thách gian lao,

Vượt qua đau khổ cùng vào hưởng ơn.

Các Ngài có đức khó khăn,

Lòng không mê đắm phù vân, sống nghèo.

Các Ngài quyết sống noi theo,

Hiền như là đất gương treo của Thầy.

Các Ngài phải sống đoạ đầy,

Nhưng lòng mến Chúa đạo ngay giữ tròn.

Khát khao nhân đức trọn lành,

Lập công đền tội Chúa dành phúc riêng.

Trải bao khóc lóc sầu thương,

Các Ngài hưởng phúc Thiên đường chẳng sai.

Biết mang hoà thuận cho người,

Các Ngài đã được Chúa Trời gọi con.

Các Ngài sạch sẽ vuông tròn,

Không cho xác thịt thế gian bén gần.

Thương người như thể thương thân,

Có lòng thương xót được gần Chúa hơn.

Cầu xin Chư Thánh ban ơn,

Cho con Tám Mối giữ tròn trước sau,

Để rồi sau cuộc bể dâu,

Được cùng Các Thánh hợp câu chúc mừng.

 Fx ĐĐH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *