Trang thơ: Con đường Chúa yêu

 

 

         Chúa yêu Chúa đã làm Người

          Sinh nơi hang đá trần đời coi khinh

          Chúa yêu Chúa đã hy sinh

          Chấp nhận đau khổ gia đình cheo leo

          Chúa yêu Chúa đã vâng theo

          Mệnh lệnh của Cha hiểm nghèo xoá tan

          Chúa yêu tình Chúa khứng ban

          Loài người tội lỗi tâm can sửa lòng

          Chúa yêu người thế long đong

          Xoá hết bệnh tật tội trong con người

          Chúa yêu Chúa đã ban Lời

          Tin mừng cứu độ làm Người chứng nhân

          Chúa yêu Chúa vạch đường trần

          Con đường rộng rãi thường gần quỷ ma

          Chúa yêu đường hẹp ban ra

          Là đường cứu độ để ta bước vào

          Chúa yêu luật mới xiết bao

          Để loài người thế cao trào hiến thân

          Chúa yêu mến chuộng đường trần

          Làm Người dưới thế để gần ta hơn

          Chúa yêu Chúa đã ban ơn

          Lập phép thánh thể trào tuôn mối tình

          Chúa yêu ban thịt nuôi mình

          Xác hồn được sống thân tình mến thương

          Chúa yêu mãi cứ vấn vương

          Chấp nhận Thập giá là đường hy sinh

          Chúa yêu đẫm máu thân mình

          Chết treo Thập giá thân tình dâng Cha

          Chúa yêu, chiến thắng quỷ ma

          Cho ta được sống về nhà Chúa yêu.

ĐAMINH NGUYỄN VĂN CỬU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *