Hành Trình Chân Lý (Lược sử dòng Đa Minh, trọn bộ)

Hành Trình Chân Lý
(Lược sử dòng Đa Minh, trọn bộ)

Ấn bản tiếng Việt 1994

Lời Giới Thiệu

Nguyên tác “The Dominicans, a short history”, của linh mục W. Hinnebusch OP (Newyork 1985). Bản tiếng Pháp “Brève histoire de l’Ordre Dominicain”, của linh mục Guy Bedouelle OP (Cerf, Paris, 1990)

Bản tiếng Việt do lớp tập 1992-1993 phiên dịch, để làm giáo trình cho môn “Lịch Sử Dòng Đa Minh”, với sự hướng dẫn của giáo sư Px. Đào Trung Hiệu OP.

Đây là lớp bảy linh mục dòng Đa Minh: Phanxicô X, Trần Minh Châu, Giuse Đặng Quang Thắng, Anrê Phạm Duy Thân, Đa Minh Trần Minh Thông, Phêrô Nguyễn Văn Hường, Gioakim Nguyễn Văn Tám, và Giuse Nguyễn Kim Cương.

Tác phẩm gồm 10 chương, trong đó 8 chương cho tám thế kỷ lịch sử của Dòng, một chương cho việc truyền giáo giai đoạn đầu và một chương về công cuộc canh tân thời phục hưng. Ngoài ra còn có bài giới thiệu tóm lược các giai đoạn sử của cha Guy Bedouelle OP.

Cuốn sách khi in kèm bài viết về thánh Đa Minh của linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op : Chân dung nhà giảng thuyết và Chân dung vị tổ phụ.

+ Lịch Sử và Căn Tính (Lm Bedouelle – bản tiếng Pháp)

Chương 02 Dòng Đa Minh Thế Kỷ XIII

Chương 03 Sứ vụ Truyền giáo Đa Minh trước 1500

Chương 04 Dòng Đa Minh thế kỷ XIV

Chương 05 Đời sống và sứ vụ Dòng Đa Minh thế kỷ XV

Chương 06 Công cuộc Canh tân và Cải Cách (thế kỷ XV)

Chương 07 Dòng Đa Minh thế kỷ XVI

Chương 08 Thế kỷ XVII – Thời chế độ Chuyên Chế

Chương 09 Thế kỷ XVIII – Trước Cách Mạng 1789

Chương 10 : Dòng Đa Minh từ 1789 -1872

Chương 11 : Từ cuối thế kỷ XIX đến 1985

Thánh Đa Minh : Chân Dung Nhà Giảng Thuyết 1/6

Thánh Đa Minh : Chân Dung Nhà Giảng Thuyết 2/6

Thánh Đa Minh : Chân Dung Nhà Giảng Thuyết 3/6

Thánh Đa Minh Tổ Phụ Dòng Anh Em Thuyết Giáo 4/6

Thánh Đa Minh Tổ Phụ Dòng Anh Em Thuyết Giáo 5/6

Thánh Đa Minh Tổ Phụ Dòng Anh Em Thuyết Giáo 6/6

Lý do tựa đề “HÀNH TRÌNH CHÂN LÝ”

Các Tu Sĩ Dòng “Anh Em Giảng Thuyết”
đã chọn cho mình khẩu hiệu “CHÂN LÝ”

“CHÂN LÝ” chính là Đức Giêsu
Ngài “là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống “

và “Chân lý” sẽ giải thoát anh em” (Ga. 8,32)

Thế nhưng, những người nêu cao ngọn đuốc “Chân lý”
đã tự nguyện làm chứng và truyền bá “Chân lý”
Không bao giờ dám tự hào mình thủ đắc được “Chân lý”
Suốt đời, họ chỉ nguyện làm nhà hành khất “Chân lý”.

Trải qua gần tám thế kỷ của lịch sử nhân loại,
Kẻ trước người sau,
họ vẫn chỉ là những khách “HÀNH HƯƠNG”
đi tìm kiếm “Chân lý” đến từ bất cứ nơi nào,
dù đôi khi họ cũng đi trệch con đường mình đã chọn.

Nhìn lại tất cả cuộc đời những con người ấy,
Xin mời bạn tham gia vào một cuộc “HÀNH TRÌNH”

Hy vọng bạn khám phá được trong đó một lời mời
“Sống và Làm chứng cho Chân lý”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *