Trang thơ: Lời Kinh cải thiện cuộc đời

 

Có người đứng trước Tượng đài,

Tay lần chuỗi hạt niệm hoài lời kinh.

Kính mừng ca ngợi tôn vinh,

Mẹ đầy ơn phúc chúng sinh ai bì.

Thánh Ma Đức Nữ diệu kỳ,

Mẹ luôn che chở phù trì thương yêu.

Ba lời Đức Mẹ truyền rao,

Con luôn ghi tạc đâu nào lãng quên.

Nhưng sao xác thịt mọn hèn,

Thế gian ma quỷ bon chen lẩn vào.

Làm con luống những xốn xao,

Ngã theo tà vạy mà nào có hay.

Mẹ là Đức Nữ khoan thay,

Chở che nguyện giúp lần này lần sau.

Mẹ là Đức Nữ tối cao,

Cầu bầu cùng Chúa xoá bao tội tình.

Mẹ là Đức Nữ Đồng trinh,

Ban ơn sống trọn bậc mình cho con.

Xin dâng Mẹ cả xác hồn,

Mọi người thân thuộc bình an thuận hoà.

Cháu con khoẻ mạnh âu ca,

Cải thiện đời sống cửa nhà yên vui.

Lời kinh thắp sáng cuộc đời,

Mẹ là tất cả tuyệt vời cao sang.

 

FX ĐĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *