Trang thơ: Lời Kinh Mân Côi

Maria

Mẹ yêu ơi!

Con dâng lên

Chuỗi hoa đời

Muôn hương

Mừng, Vui lẫn tiếng sầuThương

Chơi vơi kiếp sống vô thường trầm luân

 

Bể dâu

Cuộn sóng gian truân

Mắt gầy lệ đẫm

Buồn dâng kiếp người

Nghe chuông chiều vọng tháng mười

Mân Côi chuỗi ngọc vang lời thiết tha

 

Tay nâng

Ước nguyện…đơm hoa

Vui mùa ân phúc

Thoảng xa ngàn trùng

Thầm thì chuỗi hạt kính Mừng

Sáng ngời màu nhiệm…cửu trùng hạ thân

 

Thương đời

Lữ khách phù vân

Thập hình cứu độ

Suối ngần thương yêu

Hương kinh nhẹ ngát lam chiều

Bốn mùa vương quyện tin yêu nồng nàn.

 

Jos, Nhật Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *