Trang thơ: Mừng Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thầy 03.12

Một chiều suy gẫm lời Ngài,

Được lời lãi, được tràn đầy thế gian.

Mà làm mất nước Thiên Đàng,

Hỏi giàu như vậy có màng ích chi?

Nhiều lần thầm tính vụng suy,

Xin ơn soi sáng thần kỳ Ngôi Ba.

Con nay mới ngộ được ra,

Giàu sang phú quý người ta yêu vì.

Giàu không bá đạo sân si,

Không lòng phản trắc có gì không mơ.

Vừa xây chín cấp phù đồ,

Vừa đem làm phúc cứu cho nhiều người.

Giàu mà như vậy tuyệt vời,

Hưởng luôn vinh phúc hai đời nay, sau.

Nghèo mà biết đỡ nâng nhau,

Chính danh giữ trọn có đâu đáng buồn.

Làm ăn toan tính bán buôn,

Thật thà đạo đức vẫn luôn giữ gìn.

Việc làm hợp với lời xin,

Vui trong cảnh ngộ chờ tìm thời cơ.

Nghèo mà đạo nghĩa thờ ơ,

Không an phận lại hững hờ nghĩa nhân.

Mải tìm những sự phù vân,

Mà quên mất Chúa càng bần khổ hơn,

Lời Ngài đèn dọi bước chân,

Xin ơn soi sáng biết phân giàu nghèo.

 

Fx Đức Hạnh

HĐ Têrêsa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *