Trang thơ: Phó thác

 

Nếu ngày mai con hoàn toàn tay trắng  

Thì Chúa trời vẫn tay đỡ tay nâng 

Nên mạnh dạn thưa hai tiếng xin vâng  

Nhờ ơn Chúa vượt qua bao gian khổ 

 

Nếu mai này con bị đời báng bổ 

   “Đi theo Ngài nào có lợi chi đâu?”  

    Con mỉm cười và xác tín một câu:   

    “Không có Chúa thì tìm đâu hạnh phúc” 

 

Sông có khúc và đời người có lúc   

Được , mất , còn như gió thỏang mây bay

Dù trải qua bao buồn khổ đắng cay 

Luôn phó thác đời con trong tay Chúa.

 

  Nếu ngày mai con không còn sống nữa   

Thì danh lợi có ý nghĩa gì đâu   

Ngoài hành trang đã chuẩn bị từ lâu 

Yêu mến nhau và luôn yêu mến Chúa .

 

Nếu ngày mai có chuyện gì đi nữa  

Thì lòng con vẫn luôn sống cậy tin  

Tin rằng Cha vẫn luôn ghé mắt nhìn 

Nên lạc quan ,tin yêu và vui sống.  

Kim ( Kẻ Sặt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *