Trang thơ: Vinh Thắng …

Trên thập tự
Dáng tiều tụy chẳng hé lời
Giờ đã đến

 

Xuống ngục tổ tông

Người dang tay phá đổ

Bẻ gãy ách nguyên tội

Và chiến thắng tử thần

 

Ngước nhìn Người
Vòng hoa vinh thắng

Sức sống trời

Miên viễn

 

Trán đoàn con

In hiệu kỳ

Thánh giá giuơng cao

Đuổi xua ba thù

Mãi mãi

 

Bằng giá máu

Chúa thương cứu chuộc về

Chữa lành mọi thương tích

Phục sinh kiếp vong nhân

Cho hưởng

Phúc trường sinh bất diệt…

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *