Video Bế Mạc Lễ Giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp 12.03 và Thông tin Khai Mạc Lễ Giỗ Lần Thứ 73 Cha Phan-xi-cô Trương Bửu Diệp.


Trực Tiếp : Bế Mạc Lễ Giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp, thứ 73. 8:00 sáng – ngày 12/3/2019 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Tại Trung Tâm Hành Hương Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Giáo Xứ Tắc Sẩy.

Khai Mạc Lễ Giỗ Lần Thứ 73 Cha Phan-xi-cô Trương Bửu Diệp

Trung Tâm Hành Hương Tắc Sậy hừng hực nóng vì dòng người đổ về dự Lễ Khai Mạc- Giỗ Cha Diệp lần thứ 73.

Không chỉ có người công giáo mà còn có các tôn giáo bạn, nhiều người chưa thuộc tôn giáo nào, cùng về đây tỏ lòng kính nhớ, biết ơn vị Mục Tử đã sống hết lòng vì đoàn chiên là mẫu gương sáng đẹp trong lòng Giáo Hội công giáo.

Về đây, để tri ân tình thương bao la của Chúa đã ban cho chúng con Vị Mục Tử là máng chuyển ân sủng của Ngài đến cho Trần Gian.

Thánh Lễ khai mạc lúc 17 giờ 30, Đức Cha Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên chủ tế cùng đồng tế với Ngài có  Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, phụ tá giáo phận Sài Gòn, và linh mục đoàn, cùng dân Chúa rất trang nghiêm bên dưới lễ đài và mọi nơi trong khuôn viên Trung Tâm.

 

Với tâm tình con thảo trong Giáo Phận Đức Cha Ste-pha-nô đã bày tỏ tâm tình chân tình đón tiếp Quí Đức Cha và quí Cha, quí khách đến với lễ giỗ Cha Diệp. Đức Cha mời gọi tất cả cảm tạ hồng ân Chúa ban thông qua Cha Phan-xi-cô.

Thánh lễ tiếp tục rất trang nghiêm, sốt mến.

Trong bài giảng lễ Đức Cha Louis đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì lần đầu tiên Ngài đến với Thánh Lễ Giỗ Cha Diệp. Ngài đã dùng hình ảnh chiếc cầu mà Ngài đã gặp trên đường đi, để nói đến Chiếc Cầu Tâm Linh mà chính là Chiếc Cầu Phan-xi-cô Trương Bửu Diệp đã nối cõi linh thiêng. Đối với đông đảo anh chị em tín hữu và lương dân Cha Diệp rất linh thiêng. Cha Diệp còn là chiếc cầu nối chiếc cầu Giê-su. Cái chết của Cha Trương Bửu Diệp là chiếc cầu họa lại y chang cái chết của Chúa Giê-su. Nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp Chúa đã thông chuyển nhiều ơn cho chúng ta. Nhờ lời cầu nguyện chúng ta đã được nối kết tình yêu Thiên Chúa. Đức Cha Louis đã xác tính lại niềm tin của mọi người không chỉ là những cử chỉ bên ngoài mà tin vì Cha Phan-xi-cô đã chết vì niềm tin vì đoàn chiên. Mục Tử quyết ở lại bên đoàn chiên, can đảm, yêu thương bằng tình yêu Của Đức Gie-su hiến thân vì đoàn chiên. Anh chị em đi trên chiếc cầu của Ngài tin niềm tin của Ngài bằng chính đời sống trong gia đình, tạo ra những chiếc cầu kết dính trong gia đình. Đức Cha Louis đã mời goị mọi người phải đối thoại với nhau trong gia đình qua 3 chữ T:- Tám với nhau; Tranh luận tôn trọng sự thật biết lắng nghe; Tâm sự với nhau để thông hiểu nhau.

 

Cha Diệp đã nối kết tất cả chúng ta đến với nguồn ân sủng của Chúa bằng cái chết minh chứng cho niềm tin của mình. Nhờ lời cầu bầu của Ngài chúng ta được nhận lãnh dồi dào ân sủng, Ngài là Mục Tử khi sống luôn cạnh đoàn chiên, khi chết đoàn chiên vẫn quây quanh bên Ngài khẩn cầu Ngài chuyển lời cầu xin.

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa tuôn xuống trên tất cả mọi người nhờ máng chuyển thông ơn là Cha Phan-xi-cô. Xin tình yêu thập giá mà chính đời sống Cha đã tái hiện lại thông chuyển dồi dào trong tâm hồn mọi người, để niềm tin được lan tỏa, hoa thập giá luôn nở rộ khắp nhân trần.

Tiểu Hổ.

Cha mãi mãi là máng chuyển ơn Chúa xuống trên đoàn con. Người đau khổ bị bỏ rơi, cùng đường, bế tắc, chạy đến vùi mình vào vòng tay Cha cầu mong Cha cầu bầu cùng Chúa, nâng đỡ an ủi, chở che

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *