Trực tuyến: TGP. Sài Gòn – Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời (2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.