TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.17)

 
 
  Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống  
 

I. Bậc sống khô khan tội lỗi

5. Tự ý thức, siêng năng tìm học biết Thiên Chúa

Không có khoa học nào sánh bằng khoa học Thiên Chúa; không có sự hiểu biết nào lợi ích cho bằng hiểu biết Chúa Giê-su Ki-tô; không có hạnh phúc, vinh quang nào lớn hơn, thỏa lòng hạnh phúc và vinh quang trong Nước Trời.

Người đời đa số thường say mê khoa học, xem sự văn minh tiến bộ vượt bậc của con người dường có thể lý giải mọi vấn đề và đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống con người. Nhưng những người ấy, họ đâu có ngờ rằng khoa học ngoài những phát minh mới, và những lợi ích mang lại ánh sáng văn minh cho cuộc sống con người, còn có một điều nghịch lý oái ăm: khoa học luôn chứng minh hùng hồn về sự sai lầm, hủ lậu và sự ngu dốt của thời đại trước; thế hệ trước. Cái mới, cái tốt và sự văn minh rạng rỡ của thời đại hôm nay lại là cái xưa cũ, cái xấu và hủ lậu lỗi thời của thời đại ngày mai. Hôm nay ca ngợi tán dương, ngày mai chê bai bác bỏ, hôm nay trân trọng tôn vinh, ngày mai khinh bạc xem thường. Sóng sau đè mãi sóng trước, chôn vùi lấy nhau trong  biển tục thời gian. Thế mà có người có thể xem khoa học là cứu cánh cho nhân loại, nghĩ cũng nực cười!

Về điều này sách Gương Phúc đã nói “Khoa học Thiên Chúa cũng bất di bất dịch như Thiên Chúa, còn khoa học nhân loại cũng thay đổi như nhân loại.” Do đó chỉ có khoa học Thiên Chúa mới đưa con người đến cùng đích cuộc sống “Khoa học Thiên Chúa chính là ánh sáng của Ngài , của chân lý thuần túy mà Ngôi Lời đã đem xuống!” (Gương Phúc QI, C III). Khoa học Thiên Chúa cho con người ánh sáng tâm linh và ánh sáng trí tuệ, để biết phân biệt đâu là lẽ sống chân thật và vĩnh tồn mang lại hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp không riêng cho linh hồn biết khoa học Thiên Chúa, mà còn cho cả những ai giao tiếp với họ, hơn thế nữa, ngay cả những ai sống gần họ cũng được nhờ ơn ích.

Có một người tân tòng kia, vốn văn hóa chưa rành đọc viết khi rời ghế nhà trường. Anh xin trở lại đạo với tấm lòng khát khao chân lý, ham học biết về đạo lý của Chúa và về chính Chúa hơn mọi thứ trên đời. “Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô” (Ga 17,2-3). Ngày đó, anh tân tòng kia đâu nào đã hiểu lời Phúc Âm của thánh Gio-an trên đây, nhưng Thánh Thần Thiên Chúa đã ban cho anh quà tặng tuyệt vời ấy. Thiên Chúa không màng chi đến quá khứ tội lỗi đời anh, và cũng chẳng đếm xỉa đến bản chất con người cực cùng xấu xa của anh. Đúng như lời Thánh Vịnh

“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương,

chẳng trách cứ luôn luôn,

không oán hờn mãi mãi.

Người không cứ tội ta mà xét xử,

không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,

tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Như người cha chạnh lòng thương con cái,

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.” (TV 103,8-13).

Tình Yêu Hoa Cỏ 
                                                                                                                                                                                                24/11/2008