Tu viện thánh Vinh Sơn Liêm – Dĩ An cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh

Trong niềm vui chung của toàn thể Dòng, cách riêng với tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, vào lúc 10h30, ngày 08 tháng 01 năm 2022 vừa qua, Tu viện thánh Vinh Sơn Liêm – Dĩ An đã hân hoan cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh, mừng kỷ niệm 800 sinh nhật trên trời của cha thánh Đa Minh.

Trước hết, trong lời mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phêrô Nguyễn Bá Ân mời gọi cộng đoàn nhìn lại tất cả hành trình ân sủng mà cha thánh Đa Minh đã đi qua và trao lại cho anh em.

Toát lược phần chia sẻ trong thánh lễ, cha chủ tế Phêrô đã nhắc nhớ anh em hướng về cha thánh Đa Minh với hình ảnh của một ‘Nhà Giảng thuyết ân sủng – Praedicator gratiae’. Thật vậy, hình ảnh ấy nơi cha thánh Đa Minh luôn được thể hiện cách sống động trong đời sống và sứ vụ rao giảng Lời Chúa. Việc truyền bá Lời nơi cha thánh Đa Minh luôn hiện diện sự song hành của việc chiêm niệm và giảng thuyết. Ngài không ngừng ‘nói với Chúa và nói về Chúa’ khi luôn cầm trên tay cuốn sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu và các thư thánh Phaolô. Và cũng chính vì nhiệt tâm muốn đem Lời Chúa đến với mọi người, cha thánh Đa Minh mời gọi anh em trong Dòng cùng thi hành sứ mạng ấy với ngài trong niềm tin tưởng và hy vọng.

Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn Tu viện cùng nhau cất lên bài hát mừng kính cha thánh Đa Minh.

Ban Thông Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *