Video Hành Trình Về nguồn

Hành trình Về nguồn
Thăm các cơ sở Đa Minh miền Bắc năm 2007

Nhân chuyến “hành hương về nguồn”, xin giới thiệu video “Hành trình Về nguồn” thăm các cơ sở anh em Đa Minh miền Bắc, do cha PX. Đào Trung Hiệu OP thực hiện năm 2007, nhân dịp tỉnh dòng 40 năm thành lập.

Đặc biệt với các anh chị em trong đoàn hành hương, sẽ có nhiều hình ảnh để so sánh, những thay đổi theo thời gian, và có thêm nhiều thông tin mới.

viengmo.JPG

Viếng mộ hai giám mục Đaminh tại Hải Dương (14.7.2016)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *