Video : DOMINI CANES – (2016)

Phim được Jakub Bednarz thực hiện nhân kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Đa Minh. Truyện Phim dựa trên giấc mơ của thân mẫu Thánh Phụ Đa Minh khi mang thai, Chân phước Gio-an-na A-da. Bà Gio-an-na mơ thấy một con chó miệng ngậm bó đuốc chạy khắp địa cầu như báo trước sứ mạng của thánh nhân sau này sẽ mang Tin Mừng soi chiếu khắp thế gian.

Câu chuyện này trở thành biểu tượng của Thánh Đa Minh và các tu sĩ dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *