Video: Đức Hồng Y Gioan Baotixita Mẫn tưởng nhớ Đức cố TGM. Phaolo Bùi Văn Đọc

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tưởng Nhớ Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc đầu Chương trình gây quỹ bác ái xã hội nhịp cầu Caritas lần thứ 5 – Để Trái Tim Được Nhìn Thấy. Do Cariats tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *