Video: Đức Hồng Y Gioan Baotixita Mẫn tưởng nhớ Đức cố TGM. Phaolo Bùi Văn Đọc

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tưởng Nhớ Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc đầu Chương trình gây quỹ bác ái xã hội nhịp cầu Caritas lần thứ 5 – Để Trái Tim Được Nhìn Thấy. Do Cariats tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.