Video: Một phụ nữ đốt bức ảnh lòng Chúa thương xót nhưng hình ảnh Chúa vẫn còn

Cha Chris Alar của Tu hội Đức Mẹ Vô Nhiễm kể lại một sự lạ về một tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà một người phụ nữ đốt đi, nhưng hình Chúa vẫn còn nguyên trên tro tàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *