Video trực tiếp chương trình bắn pháo hoa chào mừng Năm Mới 2018 trên khắp thế giới

1. Nơi đón Năm Mới sớm thứ hai trên thế giới Auckland New Zealand (khoảng 18h Việt Nam)

https://youtu.be/AlGMibJgRFk

2. Năm mới tại Sydney, Australia

https://youtu.be/jEBHoAFJOZ4

3London, U.K.

4. Seoul, South Korea OR Tokyo, Japan
Pyongyang, North Korea
Hong Kong
Hanoi, Vietnam
Dubai, United Arab Emirates
Moscow, Russia
Athens, Greece
Berlin, Germany
Rio, Brazil (Celebrations at Copacobana Beach)
New York. U.S

https://youtu.be/jEBHoAFJOZ4

5. Trực tiếp hình ảnh từ Vatican 

https://youtu.be/NJyd1R4Qk80

6. New Yorks

https://youtu.be/GKk6BdNOVZI

7. Hong Kong

https://youtu.be/TdqS4dGq0-4

8. Times Square Ball Drop New

https://youtu.be/ILFv_VLNKCg

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *