Video và hình ảnh đón Năm Mới trên thế giới

Pope Francis blesses at the end of a mass on New Year's Day at St Peter's Basilica

ĐTC Phanxicô dâng lễ cầu nguyện cho năm mới tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô 

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 in New Zealand

https://www.youtube.com/watch?v=fZ42T6zy11M

Trình diễn pháo hoa tại tòa tháp Auckland Sky, New Zealand

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Lee Jin-man'>People watch the fireworks to celebrate the new year at the Imjingak Pavilion near the border village of Panmunjom in Paju, South Korea, Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

https://www.youtube.com/watch?v=QiCzo1E7Z-U

South Korea New Years Eve 2016

Một phụ nữ cầu nguyện tại Chùa Chogye, Hàn Quốc

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 in Australia

Happy New Year 2016 Images - New Year Eve 2016 Around The World by Pictures - New Years Eve Fireworks in Sydney, Australia

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Rob Griffith'>Fireworks explode over the Opera House and Harbour Bridge during New Year's Eve fireworks display in Sydney, Australia, Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Rob Griffith'>Fireworks explode over the Opera House and Harbour Bridge during New Year's Eve fireworks display in Sydney, Australia, Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

https://www.youtube.com/watch?v=3V2-_aP9BFo

Pháo hoa tại nhà hát Opera Con Sò và cầu Harbour, Úc

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 in Japan

https://www.youtube.com/watch?v=mpLVkLZ2ksg

Người dân Nhật thả bong bóng bay tại tháp Tokyo mừng năm mới.

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Moscow, Russia

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Moscow, Russia

Mừng năm mới tại Quảng trường Đỏ, Nga.

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Marina Bay, Singapore

Năm mới tại Vịnh Marina, Singapore

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Kuala Lumpur, Malaysia

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Joshua Paul'>A Malaysian woman covers her child's ears while watching fireworks display in front of Malaysia's landmark building, Petronas Twin Towers on Jan. 1.</span></div>

Năm mới tại tòa tháp đôi Kuala Lumpur, Malaysia.

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Beijing, China

Năm mới tại Trung Quốc

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Bangkok, Thailand

https://www.youtube.com/watch?v=VxN9J8VfkPA

Bangkok, Thailand

New Year 2016 Images - New Years Eve 2016 Fireworks in Dubai, UAE

Happy New Year 2016 Images - New Year Eve 2016 Around The World by Pictures - New Years Eve Fireworks in Dubai, UAE

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Sunday Alamba'>Passers-by smile during New Year celebrations in Dubai, United Arab Emirates on Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Jon Gambrell'>Fireworks illuminate the Burj Khalifa as a tower burns behind it in Dubai, United Arab Emirates on Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Jon Gambrell'>Fireworks illuminate the Burj Khalifa as a tower burns behind it, lower right of tower, in Dubai, United Arab Emirates on Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

https://www.youtube.com/watch?v=UA16qVSniJ0

Dubai, UAE.

Happy New Year 2016 Images - New Year Eve 2016 Around The World by Pictures - New Years Eve Fireworks in New Yorks

https://www.youtube.com/watch?v=bD9L9TmEkGk

New Yorks

Happy New Year 2016 Images - New Year Eve 2016 Around The World by Pictures - New Years Eve Fireworks in London, UK

London, UK

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Wally Santana'>A fireworks display is set off from the Taipei 101 skyscraper during the New Year's Eve celebrations in Taipei, Taiwan, Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Wally Santana'>A fireworks display is set off from the Taipei 101 skyscraper during the New Year's Eve celebrations in Taipei, Taiwan, Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

https://www.youtube.com/watch?v=_h4TpqVhbXs

 Đài Loan

<div class='meta'><div class='origin-logo' data-origin='~ORIGIN~'></div><span class='caption-text' data-credit='AP Photo/Vincent Yu'>Revelers enjoy themselves during the New Year's Eve celebrations in Hong Kong's Lan Kwai Fong, Friday, Jan. 1, 2016.</span></div>

Hong Kong

https://www.youtube.com/watch?v=BzF1hSgXFfM

Hoạt động chào năm mới tại Berlin, Đức

https://www.youtube.com/watch?v=pXf5C6IS8cY

Hoạt động chào năm mới tại Canda