Lời chứng về Đấng Kitô (02.01.2016)

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 01
Thánh Ba-xi-li-ô Cả và thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh – lễ nhớ

Lời Chúa: Ga 1, 19 – 28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
19 Đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông nói : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” 26 Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

SUY NIỆM:

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ của ông Gio-an Tẩy giả với một số tư tế và thầy Lê-vi được  cộng đồng người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem cử đến. Những người này chất vấn ông Gio-an xem ông là ai ? Có phải là Đấng Kitô không?.

Ông Gioan Tẩy giả, một người có lối sống đơn sơ, khổ hạnh. Ông được toàn dân Ít-ra-en kính trọng, nể phục; từ vua Hê-rô-đê đến các nhà lãnh đạo Do Thái giáo và dân chúng, tất cả đều ngưỡng mộ ông. Ông xuất hiện bên bờ sông Gióc-đan, giảng về lòng sám hối và canh tân đời sống; ông kêu gọi mỗi người hãy từ bỏ lối sống vốn dĩ đang đi sâu vào lầm lạc, xa rời chân lý và đầy rẫy những bất công, gian dối. Ông mời gọi mọi người chỉnh đốn, sửa đổi cách sống cho tốt đẹp hơn và chịu phép rửa sám hối để đón chờ Đấng Cứu Tinh nhân loại ngự đến. Dân chúng tuốn đến với Gioan Tẩy giả, nghe giảng dạy và xin ông làm phép rửa bởi nước cho họ. Với lối sống khó nghèo, nhiệm nhặt; cùng với lời giảng dạy đầy thuyết phục của ông Gio-an, rất đông dân chúng đã xin được thanh tẩy để tỏ lòng sám hối và quay trở về với đường công chính, hy vọng được gặp Đấng Cứu Thế mà cha ông họ đã bao đời trông mong chờ đợi.

Hoạt động của Gio-an Tẩy giả đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng người Do Thái, khiến những người lãnh đạo tinh thần ở Giê-ru-sa-lem đặc biệt chú ý đến lời Kinh Thánh ghi chép về Đấng Cứu Thế,  Đấng sẽ đến giải cứu dân Người; họ cử các tư tế và các thầy lê-vi đến gặp ông Go-an.

Trong thâm tâm người Do Thái lúc bấy giờ, họ phân vân không biết Gio-an có phải là Đấng sẽ đến hay không? Họ hỏi ông: “Ông là ai?” , ông Gio-an thẳng thắn trả lời họ: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô … không phải là Ê-li-a …hay một tiên tri”. Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?”. Ông Gio-an đã trả lời họ: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói”.

Những người thuộc phái Pha-ri-sêu đi theo đoàn, cũng hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?”.

Ông Gio-an Tẩy giả được tràn đầy thánh thần, ông giảng dạy và can đảm vạch trần những sai trái của mọi tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ, vì họ sống buông thả, chiều theo dục vọng và làm những điều xấu xa, xúc phạm đến Thiên Chúa cũng như vi phạm lề luật của Người; việc làm của Gio-an khiến những người Pha-ri-sêu khó chịu, vì họ cho rằng hành động làm phép rửa và tha tội cho con người là thẩm quyền của Thiên Chúa hay Đấng Kitô được Người sai đến. Ông Gio-an đã mạnh mẽ tuyên bố: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Ông Gio-an Tẩy giả muốn nói đến Đức Giêsu Na-da-rét, là người đang gây chú ý trong dân chúng Ít-ra-en; đó chính là Đấng Cứu Thế muôn dân đang trông đợi, Đấng phải đến để làm phép rửa trong ThánhThần mà tha thứ tội lỗi cho mọi người.

Đời sống của Gio-an tẩy giả đã lôi kéo sự chú ý của dân Do Thái và hướng họ về Đấng Cứu Thế mà họ và cha ông họ hằng trông mong chờ đợi; Gio-an tẩy giả xuất hiện đồng thời với Đức Giêsu Na-da-rét, khi Người công khai rao giảng Nước Trời và ơn Cứu Độ. Dân Do thái đã không nhận biết Đức Giêsu Na-da-rét là Đấng Cứu Thế vì Người thuộc tầng lớp lao động nghèo hèn, cha của Người cũng chẳng có gì là danh giá vì chỉ là bác thợ mộc ở Na-da-rét quê mùa.

Thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người không nhận biết, hay chưa nhận biết “Con Thiên Chúa” đã giáng sinh làm người; Đấng đang hiện diện giữa nhân loại và mong chờ được nhân loại đón tiếp, suy tôn và tuân phục.

Cần phải có những “Gio-an tẩy giả” khiêm tốn, sống đơn sơ và nhiệt thành làm chứng cho Đấng Cứu Thế bằng chính cuộc sống thánh thiện và công chính giữa lòng đời hôm nay, để Đấng Cứu Thế được nhiều người nhận biết và ơn Cứu Độ của Người lan tỏa đến mọi người và mọi dân tộc.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Khiêm tốn tin phục Hài Nhi mà nhân loại vừa mừng kỷ niệm hơn hai ngàn năm giáng sinh, Hài nhi đó chính là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu tinh của nhân loại. Người đến thế gian, rao giảng chân lý cứu độ và làm phép rửa cho mọi người bằng Thánh Thần của Người; nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người, tôi được ơn tha thứ tội lỗi và trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đang hiện diện giữa nhân loại chúng con và luôn thi ân giáng phúc cho chúng con; vậy mà vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho người Kitô Hữu chúng con trở nên “tiếng hô trong hoang địa” như Gioan Tẩy giả; để qua hành vi, lời nói trong cuộc sống, chúng con làm chứng Người chính là Đấng Cứu Thế đã đến thế gian, để giải thoát nhân loại khỏi sự thống trị của ma quỷ và tội lỗi, để dẫn đưa mọi người đến hạnh phúc vĩnh cửu.

SỐNG TIN MỪNG

Khiêm tốn, tín thác vào lòng thương xót và tha thứ của Đức Giêsu Kitô; nỗ lực sống thánh giữa đời và loan báo Tin Mừng cho mọi người xung quanh.