YÊU và GHÉT

YEUGHET

Yêu sao một lời nói chân thật

Ghét lắm những ngôn từ giả dối

Yêu mến các hành vi tốt đẹp

Ghét trừ bao việc làm xấu xa

Yêu quí hành động bác ái vị tha

Ghét loại ích kỷ quỉ ma gian tà

Yêu thích nhìn ánh mắt hiền từ

Ghét sợ cặp nhãn long dữ tợn

Yêu con đường đến chân thiện mỹ

Ghét lối đi dẫn xuống ngục hình

Yêu mười điều răn Chúa truyền dạy

Ghét hung ác loại trừ quanh co

Yêu thương nét đẹp trong tâm hồn

Ghét vẻ hào nhoáng chóng tàn phai

Yêu Nước Trời hạnh phúc thiên thu

Ghét hỏa ngục đời đời xa Chúa

Yêu kính giữ giới luật Hội Thánh

Ghét ý riêng thiển cận sai lầm

Yêu Cộng Đoàn Giáo Xứ kết tình

Ghét tránh xa bè phái tứ tung

Yêu người để mãi được Chúa yêu

Chỉ ghét những gì thuộc bóng tối

Yêu Đức Tin chân chính thánh thiện

Ghét tà tâm ngạo mạn đê hèn.

                                         BCT