TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

Nâng dậy người lầm lỗi

Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Dũng đồng thời cầu xin Chúa ban cho ngày càng có nhiều mục tử nhân lành, biết quên mình để đi tìm chiên, lo cho chiên và biết thao thức vì chiên, hầu  dẫn đưa chúng đến uống nước nơi dòng suối yêu thương của Chúa.

Đọc thêm

Ân Nhân Huynh Đoàn

Riêng đối với các đoàn viên khi đến viếng xác, nhìn vào tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân sẽ nhắc nhở họ không được hẹp hòi trong việc thi hành sứ vụ, mà phải biết quảng đại cho đi.

Đọc thêm