TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

Ân Nhân Huynh Đoàn

Riêng đối với các đoàn viên khi đến viếng xác, nhìn vào tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân sẽ nhắc nhở họ không được hẹp hòi trong việc thi hành sứ vụ, mà phải biết quảng đại cho đi.

Đọc thêm

Sốc

Tôi thật sự bị “ Sốc” khi liên tiếp phải đối diện với bảy cảnh ra đi xem chừng quá vội vàng bi thương như thế này…, thiết tưởng bản thân mình cũng gần như sắp đến ngày tàn…

Đọc thêm