TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ

TRANG THƠ

Trang thơ: Ra đi

Ra đi trải nghiệm phong trần / Chân tu đắc đạo thêm tần số yêu / Chúc Thầy bên Chúa sớm chiều / Vượt ngàn nguy khó lập nhiều chiến công  

Đọc thêm