TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Tôma Aquinô (1225 – 1274)

Châm ngôn Thánh Tôma Aquinô (1225 – 1274)

 

Chia sẻ và bình luận