Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Thái Bình: Thánh lễ Tất Niên – Ra mắt Tân Cha Đặc trách

Vào lúc 10g00 sáng ngày 25 tháng 01 năm 2024, Ban Phụ vụ Liên Huynh – Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo phận Thái Bình tổ chức thánh lễ Tất Niên. Đồng thời, ra mắt Cha tân Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Thái Bình – Cha Giuse Giuse Trần Ngọc Tuấn.

Thánh lễ được tổ chức tại Nguyện đường của Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình do cha Giuse, tân Đặc trách Huynh đoàn chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy, OP. nguyên Đặc trách và Linh hướng Huynh đoàn, cha Bề trên, quý Cha Tu viện thánh Vinh Sơn Cát Đàm, quý chị em trong Tu viện thánh Tôma Aquinô Cát Đàm và gần 200 đoàn viên trong Ban phục vụ Liên huynh, đại diện các Huynh đoàn trong toàn Giáo phận về hiệp dâng thánh lễ.

Đầu lễ cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy, OP. nguyên đặc trách, Linh hướng Huynh đoàn giới thiệu cha Giuse – tân Đặc trách Huynh đoàn, cùng mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho từng đoàn viên trong năm qua, và cầu bình an trong Năm Mới. Thánh lễ này, cầu nguyện cho các đoàn viên đã qua đời, đặc biệt cho Anh Phanxico Tuấn, cầu nguyện cho các ân nhân của Huynh đoàn, người sống cũng như đã qua đời.

Trong phần chia sẻ, cha Vinh Sơn đại diện cho tất cả các đoàn viên cám ơn Đức cha Đa Minh, Giám mục Giáo phận Thái Bình đã quan tâm đến các hội đoàn, đặc biệt Huynh đoàn giáo dân Đa Minh có cha đặc trách để đồng hành với Đoàn viên trong mọi sinh hoạt của Huynh đoàn theo tinh thần Luật sống. Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy niệm về ơn gọi của thánh Phaolô, trước khi trở lại thì nhiệt tình bắt bớ những người theo Chúa, nhưng sau cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, được Chúa biến đổi; đến nỗi ngài phải thốt lên “khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16), đúng như lời bài hát gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình.

Huynh đoàn giáo dân Đa Minh cũng được chia sẻ sứ vụ của Lời theo gương Cha thánh Đa Minh là “nói với Chúa và nói về Chúa”, Huynh đoàn giáo dân Đa Minh không chỉ giới thiệu Chúa qua việc loan báo Tin Mừng nhưng còn bằng gương sáng và đời sống của từng đoàn viên; bằng cách sống và lời cầu nguyện hằng ngày. Cha cũng cầu chúc cho từng đoàn viên lãnh nhận được nhiều ơn Chúa, để gia đình Đa Minh luôn sống trong tinh thần hiệp thông, chia sẻ và phục vụ cho sứ vụ Lời.

 

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Thái Bình: Thánh lễ Tất Niên – Ra mắt Tân Cha Đặc trách

Truyền thông Đa Minh Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *