THÁI BÌNH

Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu

Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu

Ngày 31/12/2022, ngày cuối cùng của năm dương lịch, chuẩn bị bước sang năm mới 2023, tại quảng trường Nhà chung, Giáo phận Thái Bình hân hoan cử hành thánh lễ với nghi thức Tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu. Đây là hồng ân rất đỗi lớn lao Chúa đã dành cho chiên đoàn quê lúa Thái Bình – Hưng Yên.

Đọc thêm

Thánh lễ mừng kính quan thầy Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Gp. Thái Bình

Thánh lễ mừng kính quan thầy Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Gp. Thái Bình

Chiều ngày 29.06.2021, quý cha bề trên các dòng tu, quý cha trong Giáo phận, một số quý thầy, quý dì các dòng tu đang phục vụ tại Giáo phận đã trở về Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc, để cùng với gia đình Tu hội tông đồ Lòng Chúa Thương Xót hiệp dâng Thánh lễ và  chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Đức cha Phê-rô.

Đọc thêm

Gp. Thái Bình Đại lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội và truyền chức phó tế, linh mục năm 2020

Gp. Thái Bình Đại lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội và truyền chức phó tế, linh mục năm 2020

Vào lúc 8h00' ngày 08/12/2020, tại nhà Chung Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đặt tay truyền chức Phó tế cho 18 thầy và phong chức linh mục cho 26 thầy Phó tế.

Đọc thêm