THÁI BÌNH

Gp. Thái Bình Đại lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội và truyền chức phó tế, linh mục năm 2020

Gp. Thái Bình Đại lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội và truyền chức phó tế, linh mục năm 2020

Vào lúc 8h00' ngày 08/12/2020, tại nhà Chung Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đặt tay truyền chức Phó tế cho 18 thầy và phong chức linh mục cho 26 thầy Phó tế.

Đọc thêm

Trại huấn luyện giới trẻ Đa Minh khu vực miền Bắc: 2018: Dấn thân học tập – Sẵn sàng phục vụ

Nhằm giúp các anh chị phụ trách giới trẻ và các bạn giới trẻ Đa Minh được trau dồi kiến thức để hiểu biết hơn về sinh hoạt và điều hành giới trẻ. Trại huấn luyện giới trẻ khu vực miền Bắc được tổ chức từ ngày 17-19/8/2018 tại Tu xá Cát Đàm, xã Đông Hòa, thành phố Thái bình, tỉnh Thái Bình.

Đọc thêm