Huynh đoàn Giáo phận Thái Bình đón tiếp và giao lưu với Huynh đoàn Đa Minh Hàn Quốc tại Tu viện Thánh Vinh Sơn Cát Đàm

Vào ngày 15/11/2022, niềm vui lớn cho Huynh đoàn Giáo phận Thái Bình được đón tiếp Cha Gioan – Đặc trách Huynh đoàn, ba chị trong Ban Phục vụ Huynh đoàn và gần 30 đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Hàn Quốc đến thăm Tu viện Thánh Vinh Sơn Cát Đàm cùng giao lưu với Ban Phục vụ Huynh đoàn Việt Nam tại Thái Bình.

Trong buổi hội ngộ hiếm có này, Đại diện Huynh đoàn bên Việt Nam tại Thái Bình có Cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy, OP – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận; Cha Bề trên Tu viện Giuse Lý Văn Thưởng, OP; Cha xứ Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP cùng quý Cha, quý Thầy tại Tu viện, các anh chị trong Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận và ba chị em Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình cùng hiện diện.

Sau phần giới thiệu vắn gọn mà chan chứa niềm vui, qua sự thông dịch một cách trau chuốt và tài khéo của Cha Giuse Trần Quốc Phong – Văn phòng Tòa Giám mục, mọi người hiện diện đều hiểu được thông tin của nhau. Cha Vinh Sơn Đặc trách Huynh đoàn chia sẻ về nhân sự hiện có, cơ cấu làm việc của Huynh đoàn Việt Nam cũng như cách thâu nhận và tiến trình huấn luyện, việc tông đồ của một đoàn viên để giới thiệu cho anh chị em Huynh đoàn Hàn Quốc biết được Huynh đoàn bên Việt Nam hiện tại như thế nào. Cha Gioan Đặc trách Huynh đoàn Hàn quốc cùng 3 chị trong Ban Phục vụ cũng giới thiệu sơ lược về nhân sự, tiến trình thâu nhận và sứ vụ tông đồ của Huynh đoàn Hàn quốc cho mọi người. Cha Gioan còn cho thấy bên Hàn Quốc cách làm việc không tổ chức trong Giáo xứ như bên Việt Nam (mỗi Giáo xứ có một Huynh đoàn, Cha xứ là Cha Linh Hướng…) số lượng đoàn viên Huynh đoàn chưa có nhiều lại cũng không có sự cộng tác của các Xơ Đa Minh như bên Việt Nam, điều đó là một thiệt thòi với Huynh đoàn Hàn Quốc.

Qua việc trao đổi đặt vấn đề giữa các đoàn viên, hai bên đều hiểu được vai trò của một đoàn viên thuộc Huynh đoàn thật là phong phú, mỗi bên có cách thức tổ chức khác nhau nhưng cùng chung chí hướng, chung một lý tưởng theo tinh thần của Thánh Phụ Đa Minh “Nói với Chúa và Nói về Chúa” theo hoàn cảnh của mình. Mỗi bên đều thấy có cái khó khăn và thuận lợi khác nhau nhưng đều nhận ra cái hay của nhau để cùng học hỏi.

Đây là cuộc hội ngộ thể hiện tinh thần gia đình Đa Minh Việt Nam và Hàn Quốc, anh chị em trong một gia đình con cái Thánh Đa Minh, dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng tình Cha con, tình anh em trong gia đình sao gần gũi đến thế, chỉ một thoáng thôi mà khoảng cách đã rút lại thật gần.

Sau thời gian giao lưu, quý Cha cùng anh chị em Huynh đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ tại nhà nguyện của Tu viện, sau đó cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ thắm tình Thiên Chúa chứa chan tình người.

Ước mong sao việc Loan Báo Tin Mừng luôn được mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh Việt Nam và Hàn Quốc cũng như  trên toàn thế giới thể hiện cách tốt đẹp và rõ nét nhất chân lý “Nói với Chúa và Nói về Chúa” cho mọi người.

Huynh đoàn Giáo phận Thái Bình đón tiếp và giao lưu với Huynh đoàn Đa Minh Hàn Quốc tại Tu viện Thánh Vinh Sơn Cát Đàm

Truyền thông Hội Dòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *